Social og sundhedshjælper jobmuligheder

Social og sundhedshjælper jobmuligheder

Boeje 8. juli 2018

Social og sundhedshjælper jobmuligheder

Når du er uddannet social og sundhedshjælper er du klar til at bidrage til et sundt velfærdssystem hvor de ældre har det godt. Dine arbejdsområder som social og sundhedshjælper er at hjælpe med personlig pleje og daglig husførelse. Der er mange jobmuligheder som social og sundhedshjælper. Du vil typisk kunne arbejde i kommunen. Her vil du kunne få job i hjemmeplejen eller på plejehjem. Du kan som social og sundhedshjælper også arbejde i beskyttet boliger, i dagcentre eller i ældrecentre. Det er meget normalt at du som social og sundhedshjælper arbejder på søndag og helligdag. Det kan dog også forventes at du arbejde i aftentimerne eller har nattevagter, men dette vil forekomme i mindre omfang. Som nyuddannet social og sundhedshjælper at du får arbejde i et plejehjem eller daginstitutioner. Det er dog også meget normalt at arbejde i et vikarbureau.

Social og sundhedshjælper lønniveau

Det er meget forskelligt, hvad man ligger på når man er nyuddannet social og sundhedshjælper. Under din uddannelse vil du modtage SU og elevløn. Din elevløn vil blive aftalt mellem arbejdsgiveren og den faglige organisation og den vil typisk ligge i mellem 9.500 og 12.000 kr. Du kan glæde dig over, at dette beløb stiger hvert år. I forhold til løn som social og sundhedshjælper er der forskel på, om du arbejder i det private eller i det offentlige. Hvis du arbejder som social og sundhedshjælper, sygehjælper eller plejemedhjælper, kan du forvente en gennemsnitsløn på mellem 33.000 og/ eller 26.000 kr. Lønniveauet ligger i gennemsnittet på det samme for hjemmehjælper eller hjemmeplejeassistent.

Social og sundhedsassistent

En uddannelse som social og sundhedsassistent tager typisk mellem 3 og 4 år. Som social og sundhedsassistent er dine arbejdsopgaver at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Du vil blive undervist i at udføre omsorgsopgaver samt sygepleje. Derudover vil du også være med til at vejlede og motivere andre mennesker, til at lære hvordan de kan drage omsorg for sig selv. Er du nyuddannet social og sundhedsassistent vil du typisk arbejde i den kommunale hjemmepleje. Du kan også arbejde på andre institutioner for psykiske eller fysiske handicappede.